Actueel weer

Actuele weerdata van weerstation Leeuwarden:

Wartena Hoeve
Oosterburen 8
9003 LN Warten

06-12 3536 18
058 - 2551075

info@wartenahoeve.nl