Verbouwing

Sloopwerk

Bijgaande foto's geven een impressie van de verbouwing.

Op de foto linksboven is de grotendeels gesloopte boerderij te zien, kort voor het heien in mei 2005. In totaal werden ongeveer 80 stuks 4  meter diepe betonnen heipalen de grond in gedrild.

De foto rechtsboven toont de staalconstructie die in september 2005 geplaatst werd ter vervanging van de houten draagconstructie. De karakteristieke stelpvorm werd zo alweer een beetje zichtbaar.

Op de foto linksonder is de boerderij te zien (januari 2006) nadat het dak voorzien was van (goed geïsoleerde) dakplaten alsmede (duizenden!) dakpannen. Ook zijn de witte blokken zichtbaar, waarmee de binnenmuren zijn opgebouwd.

Op de foto rechtsonder is het inmiddels voorjaar 2006: de metselaar kon aan de slag om de buitenmuren weer op te bouwen (met de originele bakstenen).

Dat was - in vogelvlucht - de ruwbouw, die nog relatief snel leek te gaan. Binnen vergden de werkzaamheden - te veel om hier op te sommen - veel meer tijd... Inmiddels zijn we 5 jaar verder en is het gastendeel reeds lang klaar. In het privé-gedeelte zijn nog enkele afrondingswerkzaamheden te verrichten. De hele verbouwing was een mega-project! Maar we kijken met voldoening terug op onze samenwerking met vrijwel uitsluitend Friese ambachtslieden! Dankzij hun vaardigheden en kennis van traditionele bouwstijlen mag het resultaat er zijn!

Klik voor een vergroting!
Klik voor een vergroting!
Klik voor een vergroting!
Klik voor een vergroting!

Wartena Hoeve
Oosterburen 8
9003 LN Warten

06-12 3536 18
058 - 2551075

info@wartenahoeve.nl